Xblow Bjørn Andersensvej 4 3230 Græsted Telefon: 4076-7771 www.xblow.dk Cvr. 34 96 05 77

Velkommen til Xblow


  • Xblow udfører


  • Blowerdoortest tæthedsmåling ved renovering og nybygninger

  • Bygningstermografi og tæthedskontrol

  • Termografisk undersøgelser

  • Tætheds undersøgelse af ældre bygninger og huseBygningstermografi + tæthedskontrol

Bygningstermografi kombineret med tæthedskontrol "blowerdoor " den præcise og bedste undersøgelse af din bolig. En stor blæser skaber et over/undertryk i bygningen, hvorved det afsløres "tætheden" af huset. Med et termisk kamera undersøges boligen indvendigt og udvendigt, herved finder man frem til tætheds problemerne er i din bolig.

Termografisk undersøgelse

Termografisk undersøgelse giver et billede af din boligs tilstand til at holde på varme, som ellers vil trænge ud gennem samlinger, murværk, vinduer, tagkonstruktioner m.m. eller hvor kulden kommer ind. Ved hjælp af et termografikamera, registreres infrarød stråling, med metoden kan se hvor boligen har svage punkter i klimaskærmen og samlinger, gennemføringer, m.m.

Formålet ved tæthedsmåling

I bygningsreglementet (BR15) som er gældene i, kan kommunerne stille krav om, tæthedsprøvning med blowerdoortest inden der gives tilladelse til ibrugtagelse af bygningen. Luftskiftet gennem utætheder i klima-skærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet boligetageareal ved tæthedsprøvning med 50 Pa. (over og undertryk).