Xblow Bjørn Andersensvej 4 3230 Græsted Telefon: 4076-7771 www.xblow.dk Cvr. 34 96 05 77

Velkommen til Xblow


  • Blowerdoor test, lovpligtig tæthedsmåling.

  • Bygningstermografi og tæthedskontrol.

  • Termografisk undersøgelse.

  • Flere former for bygningstermografi.

Blowerdoor test, lovpligtig tæthedsmåling.

Lovpligtig tæthedsmåling efter DS/EN 13829 ved nybygninger og renovering.

Bygningstermografi og tæthedskontrol.

Bygningstermografi kombineret med tæthedskontrol med "blowerdoor "er den mest præcise undersøgelse af din bolig. Ved hjælp af en stor blæser skabes et over-og et undertryk i huset, hvorved "tætheden" af huset afsløres. Ved hjælp af et termisk kamera undersøges huset indvendigt og udvendigt, og herved finder vi frem til hvor problemzonerne i din bolig er.

Termografisk undersøgelse.

Termografisk undersøgelse giver et detaljeret billede af din boligs evne til at holde på den varme, som ellers vil trænge ud gennem samlinger, murværk, vinduer, vinduer, tagkonstruktioner m.m. eller hvor kulde trænger ind. Ved hjælp af et termisk kamera, som registrerer infrarød stråling, kan vi præcist finde hvor boligen har svage punkter i klimaskærmen.

Formålet ved tæthedsmåling

I bygningsreglementet (BR15) kan kommunerne stille krav om, at en tæthedsprøvning ( blower door test) bliver udført, inden der gives tilladelse til, at et hus tages i brug. Luftskiftet gennem utætheder i klima-skærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved tæthedsprøvning med 50 Pa.