Xblow Bjørn Andersensvej 4 3230 Græsted Telefon: 4076-7771 www.xblow.dk Cvr. 34 96 05 77

Blowerdoor test - bygningstermografi - Xblow.dk
Velkommen til Xblow


  • Xblow udfører


  • Blowerdoor test

  • Bygningstermografi

  • Termografisk undersøgelser

  • Tætheds undersøgelse af ældre bygninger og huse

  • Lækage sporingFortrykprøvningsrapport:

Fortrykprøvningsrapporten anvendes til
at vurdere tætheden på en bygning
som skal måles uden reference til
specifikke krav.

Trykprøvningsrapport:

Trykprøvningsrapport udføres på
bygninger som er i brug, og ikke
overholder et forudsat krav.

Bygnings certifikat:

Bygningscertifikatet er et bevis for
at den nyopførte bygning overholder
det gældende bygningskrav og kan
derefter færdigmeldes og tages i brug

Tæthedsmåling med blowerdoor

I bygningsreglementet som er gældene , kan kommunerne stille krav om, tæthedsprøvning med
blowerdoortest inden der gives tilladelse til ibrugtagelse af bygningen.
Luftskiftet gennem utætheder i klima-skærmen må ikke overstige de gældendekrav

Klimaskærmens tætheds krav er beskrevet i Bygningsreglementet.Prøvning af luftskiftet sker på grundlag af DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske
ydeevne-Bestemmelse i l/s pr. m2 opvarmet boligetageareal ved
tæthedsprøvning med 50 Pa. (over og undertryk).

BR10 Grundkravet er :1,5 l. pr. sekund pr. m2 ved 50 pa
BR15 lavenergi (2015):1,0 l. pr. sekund pr. m2 ved 50 pa
BR20 lavenergi (2020):0,5 l. pr. sekund pr. m2 ved 50 pa

Bygningstermografi

Termografisk undersøgelse giver et billede af din boligs tilstand til at holde
på varme, som ellers vil trænge ud gennem samlinger, murværk, vinduer,
tagkonstruktioner m.m. eller hvor kulden kommer ind.

Ved hjælp af et termografikamera, registreres infrarød stråling, med
metoden kan se hvor boligen har svage punkter i klimaskærmen og samlinger,
gennemføringer, m.m.

Bygningstermografi + tæthedskontrol

Bygningstermografi kombineret med tæthedskontrol "blowerdoor" den præcise
og bedste undersøgelse af din bolig. En stor blæser skaber et over/undertryk
i bygningen, hvorved det afsløres "tætheden" af huset.

Med et termisk kamera undersøges boligen indvendigt og udvendigt, herved
finder man frem til tætheds problemerne er i din bolig.