Xblow Bjørn Andersensvej 4 3230 Græsted Telefon: 4076-7771 www.xblow.dk Cvr. 34 96 05 77

Blowerdoor test


Blowerdoor test

Tæthedsprøvning med blowerdoor

Fortrykprøvningsrapport:

Fortrykprøvningsrapporten anvendes til
at vurdere tætheden på en bygning
som skal måles uden reference til
specifikke krav.

Trykprøvningsrapport:

Trykprøvningsrapport udføres på
bygninger som er i brug, og ikke
overholder et forudsat krav.

Bygnings certifikat:

Bygningscertifikatet er et bevis for
at den nyopførte bygning overholder
det gældende bygningskrav og kan
derefter færdigmeldes og tages i brug

I bygningsreglementet som er gældene , kan kommunerne stille krav om,
tæthedsprøvning med blowerdoortest inden der gives tilladelse
til ibrugtagelse af bygningen.

Luftskiftet gennem utætheder i klima-skærmen må ikke
overstige de gældende tæthedskrav som klimaskærmen
sokkel, ydervæg og tag/loft) skal overholde.

Tæthedsprøvning med blowerdoor
Tæthedsprøvning med blowerdoor

Klimaskærmens tæthedskrav er beskrevet i Bygningsreglementet.Prøvning af luftskiftet sker på grundlag af DS/EN ISO 9972
Bygningers termiske ydeevne-Bestemmelse i l/s pr. m² opvarmet
boligetageareal ved tæthedsprøvning med 50 Pa.
(over og undertryk).

BR10 Grundkravet er :1,5 l. pr. sekund pr. m2 ved 50 pa
BR15 lavenergi (2015):1,0 l. pr. sekund pr. m2 ved 50 pa
BR20 lavenergi (2020):0,5 l. pr. sekund pr. m2 ved 50 pa

Tæthedsmåling med blowerdoor


Ved en blowerdoor test påføre man en bygning et undertryk og
efterfølgende overtryk, med denne metode måles den
lufmængde der trænger gennem utilsigtede huller i klimaskærmen.
Målingerne bliver opsamlet på computer og kan derved udregne og vise
hvor stor utætheden er i bygningen.

Har du spørgsmål om tæthedsprøvning,
er du altid velkommen til at kontakte os.


Fejl i klimaskærmen

Opførsel af byggeri med henblik på tæthed, vil man kunne komme nærmere en
tæt klimaskærm, og derved en trykprøvning der består.
I nedenstående beskrives de steder der sker fejl, og derved en fejlet blowerdoor test.
Hvis bygningen ikke består, vil det i værste tilfælde betyde større
omkostninger til at udbedre de fejl der måtte være i byggeriet.

Døre og vindues-partier ovenlys

Ved samling og tilslutninger ved vinduer/døre/ovenlys er der problemer med
tilstrækkelig tæthed af fuger under dør, og ramme/gulv ses tit, at
kun isolering er stoppet i som tætnings materiale.

Fundament gulv og ydervæge samlinger

Ved fundament løsninger, er leca-blokke ikke tætte, der kan trænge
luftstrømme gennem den lette og porøse opbygning, der sker tit at en
dårlig tæthed i mellem disse samlinger giver andledning til bygningen
ikke består testen.

Installationer EL/Vand/VVS

Installations arbejde i byggeriet giver anledning til mange utætheder i klimaskærmen
efter installation af EL/Vand/VVS, mangler gennemføringer ved det udførte
arbejde, dette vil give en stor utæthed i klimaskærmen.

Skorstene

Ved gennemførning af stål eller muret skorsten, stilles der krav om afstand til
brændbart materiale, dette kan give problemer med tætheden i klimaskærmen.

Gennembrydninger af ydervæg

Friskluftventil/ aftræk/ ventilation/vandhaner/El- hovedkabler og gennemføringer
giver i mange tilfælde utætheder.

Samling af væg og loft

Sammenføjning af loft og væg kan man fuge dampspærren til væggen, dette
er særligt nødvendig i tungt byggeri.

Spots

Den meget populære lyskilde "spot", har mange utætheder på samtidigheden,
hvis ikke den bliver monteret rigtigt i en safe-box, vil der være stor chance for at
monteringen giver anledning til utæthed.

Loftet

Montering og gennembrydning til friskluftventil/ ventilation /El- hovedkabler
og andre gennemføringer / aftræk gasfyr bliver tit udført
uden tætning, som vil medføre en fejlet blowerdoor test.

Dampspærre samlinger og klemmelister

Det anbefales at alle samlinger tapes hvis bygningen skal
bestå tæthedskravet dette gælder
også klemte samlinger.

Hulmur og gennembrydninger i tungt byggeri

Gennembrydninger af hulmur kan resultere i træk og kulde
gener, hvis ikke bliver tætnet efter gennembrydningen.

For at nedsætte energiforbruget i bygninger

Isoleringstykkelsen er nu nået op på en tykkelse, så mere
isolering vil næsten ingen effekt udvise.
Hvis man har en tæt klimaskærm, holdes energiforbruget nede og
derved opnås en fornuftig besparelse på varmeregningen.
Med en tæt klimaskærm vil det være muligt at ventilation
systemet kan regulere som det skal og få et godt indeklima.

Bygningsreglement 2015 (BR15)

Se den fulde tekstBekendtgørelse om offentliggørelse

Find den her.