Xblow Bjørn Andersensvej 4 3230 Græsted Telefon: 4076-7771 www.xblow.dk Cvr. 34 96 05 77

Termografering Bygningstermografering


Termografering Bygningstermografering

med bygningstermografi kan vi undersøge:

  • Klimaskærm, isolering, dampspærre.
  • Utætheder i Installationsplaceringer i bygningen, samlinger,fuger og gennemføringer i gulv, væg, loft.
  • Ventilationsanlæg, som træk gennem installationen.
  • Årsager til træk og kuldenedfald.
  • Lækagesporing inde og udefra som tagflader, installationer.
  • Termografi kan påvise manglende og utilstrækkelig isolering i vægge og lofter.

Hvad er Termografering?


Kameraet der benyttes til Termografering, kaldes også for et varmefølsomt kamera eller for et IR-kamera.

Bygningstermografi

Et IR-kamera er et kamera som læser varmestrålingen der udstråler fra de emner kameraet er rettet i mod, og kameraet registrerer så den stråling emnet afgiver til varmegrader.
IR-Kameraet har tusindvis af målepunkter, som udgør et termografi som man bruger til afløsningen af emnet.
Her vises en serie termografier af et hus der har problemer med tætheden, og med mange kuldebroer.
De varme farver er varme områder, og de mørke farver er kolde områder.


Se også BlowerdoorHer en kuldebro langs gulvet,og panelet.Kuldebro.


Kuldebro i vindueskarm.


Træk og kulde ved gulvet.


Her er det en spot i loftet der er problemer med.


Her er det en væg i et hus der ikke er særlig godt isoleret.
De lyse farver er varme områder, og de mørke farver er kolde områder.

Kan man se ind i matrialet med Termografering

Hvor dybt kan man se med IR?


Her er det et eletronisk udstyr der er udsat for termografering.
Det ser ud som at man kan se igennem, men det er varme man kan se, og derved kan man evt. finde fejl ved udstyret.
Med et IR-kamera kan man ikke se ind i materialet, men den varme der afgives inden i materialet trænger ud mod overfladen, og derved kan man aflæse varmen.
De lysefarver er varmt, og de mørke farver er koldt.

Er IR-kameraet farligt
IR-kameraet er ikke farligt, der udsendes ikke stråling fra kameraet, derimod læser IR-kameraet den infrarøde udstråling, alle legemer og genstande afgiver en infrarød stråling.

Se også Blowerdoor
Telefon:
40767771
mail:
info@xblow.dk
!-- Her starter slider -->